1. หลังจากได้ wristband มาแล้ว ให้ทำการโหลด application ของ IOS หรือ android ชื่อ 'MEiDTH'

2. เข้า application แล้วลงทะเบียนเพื่อสร้าง username และ password จากนั้นเข้าไปที่หน้าข้อมูลของคุณ ซึ่งคุณสามารถเลือกใส่ข้อมูลสำคัญได้ตามต้องการและสามารถเลือกได้ว่าข้อมูลไหนที่จะแสดงให้ผู้อื่นเห็น หากมีการสแกน wristband เกิดขึ้น

3. Link wristband เข้ากับข้อมูลที่คุณสร้างขึ้น

4. สวมใส่ wristband ในชีวิตประจำวัน